Strona główna
Dzisiaj jest
Pompa ciepła VATRA jest urządzeniem, w którym następuje transformacja energii cieplnej z niższego na wyższy poziom temperaturowy. Inaczej mówiąc pompa ciepła pobiera energię cieplną z ośrodka o niskiej temperaturze i oddaje ją do ośrodka o temperaturze wyższej. Zgodnie z zasadą termodynamiki przepływ ciepła następuje zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej. Pompa ciepła dokonuje odwrotnego procesu. Odbywa się on przy udziale dodatkowej porcji energii dostarczonej z zewnątrz. W przypadku pompy ciepła VATRA, ta dodatkowa energia dostarczana jest, w formie energii elektrycznej, do napędu sprężarki chłodniczej zamontowanej w pompie ciepła.

Przepływ energii w sprężarkowej pompie ciepła odbywa się pomiędzy źródłem ciepła o niskiej temperaturze tzw. dolnym źródłem ciepła (w zakresie od -15°C do +15°C), a źródłem ciepła o wysokiej temperaturze tzw. górnym źródłem ciepła (od +35°C do +60°C). Proces ten zachodzi dzięki energii elektrycznej dostarczonej do napędu sprężarki.

Miarą doskonałości pompy ciepła jest współczynnik wydajności grzejnej COP. Daje on informację jak duży udział energii napędowej jest w ilości energii przekazanej do górnego źródła ciepła.
Pożądane jest aby współczynnik ten miał jak najwyższą wartość. Wówczas ilość energii zużytej do napędu pompy ciepła "daje" największą ilość ciepła do wykorzystania po stronie górnego źródła ciepła. W obecnie produkowanych pompach ciepła współczynnik ten waha się w granicach od 2,5 do 6,6 w zależności od warunków pracy. Współczynnik wydajności grzejnej jest tym wyższy im niższa jest różnica temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem ciepła. W celu najbardziej ekonomicznej eksploatacji pompy ciepła należy dążyć do tego, aby dolne źródło ciepła miało jak najwyższą temperaturę, a górne źródło ciepła – jak najniższą. Dlatego pożądane jest zasilanie np. instalacji centralnego ogrzewania czynnikiem grzewczym o jak najniższej temperaturze.