Strona główna
Dzisiaj jest
Pompa ciepła VATRA jest urządzeniem o zwartej budowie, którego elementem nośnym jest podstawa połączona trwale z tylną ścianą stanowiącą ważny element w konstrukcji pompy ciepła. Całość osłonięta jest blaszaną obudową mocowaną do pionowych elementów konstrukcyjnych oraz płyty podstawy i ściany tylnej.

W górnej części obudowy znajduje się blok automatyki elektrycznej, a na ścianie czołowej wyświetlacz sterownika mikroprocesorowego z klawiaturą.

Podstawowe elementy pompy ciepła tj. sprężarka, wymienniki ciepła, zbiornik ciekłego czynnika zamocowane są do podstawy i ściany tylnej za pomocą połączeń śrubowych. Podobnie mocowane są wsporniki rurociągów.

W celu ograniczenia strat ciepła i uniknięcia wykraplania wody przewody rurowe i wymienniki ciepła są izolowane termicznie. Natomiast dla wytłumienia dźwięków spowodowanych pracą sprężarki zastosowano powierzchniowe tłumiki z wełny mineralnej mocowane do wewnętrznych powierzchni obudowy.

Do podstawy zamocowane są nogi-amortyzatory, za pośrednictwem których pompa ciepła spoczywa na podłożu.


Dostęp do bloku automatyki odbywa się poprzez zdjęcie górnej pokrywy obudowy. W bloku tym zamontowano automatykę elektryczną zabezpieczającą i sterującą oraz zabezpieczenia zwarciowo-termiczne. Przewody elektryczne prowadzone są w perforowanych korytkach kablowych i posiadają końcówki zaciskowe. Połączenia elektryczne są oznakowane.

Pompa ciepła VATRA Pompa ciepła VATRA
Pompa ciepła wyposażona jest w szereg urządzeń zabezpieczająco-regulacyjnych (wewnętrznych) takich jak:

 1. Bezpiecznik mechaniczny układu chłodniczego – w postaci korka topliwego lub upustowego zaworu bezpieczeństwa.
 2. Presostat niskiego ciśnienia (PN) – zabezpieczający sprężarkę przed zbyt niskim ciśnieniem w układzie chłodniczym.
 3. Presostat wysokiego ciśnienia (PW) – zabezpieczający układ chłodniczy przed zbyt wysokim ciśnieniem.
 4. Czujnik ciśnienia (P>0) – wykrywający spadek ciśnienia w układzie hydraulicznym strony grzejącej i chłodzącej. W przypadku spadku ciśnienia poniżej 0,3bar wyłącza pompę ciepła, a sterownik generuje odpowiedni komunikat. Odblokowanie następuje automatycznie po zwiększeniu ciśnienia w układzie powyżej 1,8bar.
 5. Klikson silnika sprężarki (TSIL) – wyłącznik termiczny sprężarki zamontowany fabrycznie wewnątrz sprężarki.
 6. Wyzwalacz termiczny (TERM) – zabezpieczenie silnikowe wyzwalane automatycznie w przypadku przeciążenia silnika sprężarki.
 7. Czujnik kolejności i zaniku faz (CKF) – zabezpiecza układ elektryczny pompy ciepła przed zbyt dużym spadkiem napięcia zasilającego i przed złą kolejnością faz lub brakiem fazy. Nie pozwala na uruchomienie pompy ciepła w przypadku niewłaściwych parametrów zasilania.
 8. Bezpieczniki topikowe – zabezpieczające układ elektroniczny.
 9. Bezpiecznik nadmiarowo-prądowy – zabezpieczający przed zwarciem w instalacji elektrycznej pomp obiegowych związanych z p.c.
 10. Mikroprocesorowy kontroler pracy pompy ciepła – zabezpiecza przed:
 • - nieprawidłowymi parametrami mediów zasilających p.c. (temperatura, ciśnienie, przepływ),
 • - błędami w nastawach użytkowych,
 • - zakłóceniami w funkcjonowaniu obiegu chłodniczego,
 • - minimalizuje skutki źle dopasowanej instalacji zewnętrznej przez optymalizowanie pracy p.c.,
 • - sygnalizuje zakłócenia w pracy przez sieć komórkową.


Wymienniki ciepła zamontowane w pompie ciepła VATRA są to wymienniki płytowe, lutowane miedzią o płytach ze stali szlachetnej AISI316. Wymienniki posiadają atest PZH.