Strona główna
Dzisiaj jest
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków gminnych.
Kwoty oraz warunki przyznania dofinansowania są różne, w zależności od stopnia zaangażowania danej gminy w realizację polityki pro-ekologicznej Państwa Polskiego.
Przykładowo na terenie miasta Kraków w roku 2008 dofinansowanie to wynosiło 40% kosztów inwestycji.
Procedura przyznania pieniędzy przeważnie polega na dostarczeniu do właściwego Urzędu Gminy wypełnionego Wniosku (dostępnego na stronie internetowej) wraz z fakturą za wykonaną inwestycję. Pieniądze zostaną wypłacone po rozpatrzeniu Wniosku, w którym oprócz informacji identyfikujących wymagane jest opisanie danych technicznych źródła ciepła oraz jego wpływu na środowisko.
Firma Vatra służy fachowym doradztwem oraz pomocą w wypełnieniu części technicznej Wniosku.
Dofinansowanie - pompa ciepła