Strona główna
Dzisiaj jest
Doboru pompy ciepła do celów grzewczych najczęściej dokonuje się na podstawie wyliczonego zapotrzebowania na moc cieplną budynku, który ma być ogrzewany.

Wstępny dobór pompy ciepła można przeprowadzić na podstawie szacunkowego bilansu cieplnego obiektu, w którym wykorzystano ogólnie przyjęte jednostkowe wskaźniki strat ciepła. Ostateczny dobór urządzenia powinien być dokonany po wykonaniu szczegółowego bilansu cieplnego zgodnie z normą PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.” lub w przypadku większych obiektów lub pomieszczeń nietypowych korzystając z innych norm. Dobierając pompę ciepła należy odpowiednio uwzględnić zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla budynku jest sumą zapotrzebowania ciepła na pokrycie strat ciepła przez przegrody oraz zapotrzebowania ciepła na pokrycie strat związanych z ogrzaniem powietrza wentylacyjnego. W chwili obecnej obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonuje się najczęściej z użyciem programów komputerowych.

Pompa ciepła może być jedynym i całorocznym źródłem ciepła dla budynku. Warunkiem jest m.in. właściwe zaprojektowanie instalacji wewnętrznej c.o. Dobór pompy ciepła powinien także uwzględniać przyszłe parametry jej pracy. Warunki w jakich pompa ciepła będzie pracować, po stronie górnego źródła ciepła są uzależnione od rodzaju instalacji grzewczej.

W celu dobrania odpowiedniej pompy ciepła prosimy o uzupełnienie i odesłanie zapytania ofertowego.