Strona główna
Dzisiaj jest

Zrealizowana inwestycja w Bystrej Podhalańskiej

We wrześniu pomyślnie zakończyła się kolejna inwestycja firmy Vatra w obiekcie sakralnym. W Domu Rekolekcyjnym w Bystrej Podhalańskiej zainstalowano pompy ciepła Vatra o łącznej mocy 125 kW oraz kolektory słoneczne o mocy 40 kW. Łącznie całkowita moc kotłowni to ok 230 kW.

Pompa ciepła VATRA z falownikiem

Trwają prace nad prototypem pompy ciepła z płynie regulowaną mocą grzewczą. Regulowanie mocy w pompie ciepła będzie zapewniał falownik pracujący w zakresie od 30 do 60 Hz, co przełoży się na płynny zakres regulacji mocy grzewczej pompy ciepła w zakresie od 60 do 120% przy pompach jedno sprężarkowych i od 30% do 110% przy pompach dwu sprężarkowych.

Pierwsza pompa ciepła CosmoEco by Vatra

We wrześniu została wyprodukowana i wysłana do klienta pierwsza pompa ciepła z linii CosmoEco by Vatra o mocy grzewczej 24,9 kW. Urządzenia te są produktem domowym BIMs PLUS adresowanym do odbiorców indywidualnych.

Ulotka reklamowa

Libertów Osiedle Panorama-Południe w Libertowie

W zespole apartamentowców Panorama-Południe w Libertowie intensywnie trwają prace. Aktualnie zostały zamontowane cztery pompy w kotłowniach.

Więcej informacji


Szkolenie - VATRA pompy ciepła Szkolenie BIMs PLUS w Warszawie dla instalatorów

W dniu 27.10.2008 r. odbyło się szkolenie dla grupy około 30 instalatorów z województwa mazowieckiego.


Pompa ciepła w Irlandii

Kolejna pompa ciepła VATRA została wyeksportowana do Irlandii. Pompa ta o mocy 7 kW, pracująca na kolektorze poziomym, została przystosowana do zasilania 230V i zainstalowana w prywatnym domu jednorodzinnym.

Szkolenie wykonawców - Poznań 18.10.2007

W dniu 18.10 odbyło się współorganizowane z BIMs PLUS szkolenie dla grupy około 50 wykonawców z terenu Wielkopolski.

Międzynarodowa Konferencja "Odnawialne Źródła Energii - perspektywy rozwoju"

W dniu 26.10.2007r. w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Odnawialne Źródła Energii - perspektywy rozwoju".
Obecni na niej byli przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa, Posłowie Województwa Małopolskiego i Śląskiego oraz Konsul Generalny Niemiec.
Nasza firma udostępniła pompę ciepła VATRA tworzonemu polsko-niemieckiemu laboratorium ekologicznemu w celu pokazania możliwości pozyskiwania ciepła z gruntu, wody i powietrza.
Tym samym wspomogliśmy projekt edukacyjny dla młodzieży z Polski i Niemiec dofinansowywany przez Fundację im. Roberta Boscha oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Projekt ten realizowany jest w 2007 r. w Dreźnie i Krakowie. Oprócz ZSE nr 1 partnerami projektu są:
- Stowarzyszenie Internationaler Bund w Niemczech (oddział w Dreźnie),
- Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie.
Firma VATRA S.A. będzie jednym z organizatorów laboratorium odnawialnych źródeł energii na terenie ZSE.

Prace nad pompą ciepła powietrze-woda

Trwa druga faza prac nad pompą ciepła typu powietrze-woda. Dążymy do wyprodukowania nowej pompy ciepła VATRA powietrze-woda, przetestowania jej na stanowisku i wypuszczenia nowego produktu na rynek.

Umowa z BIMs PLUS

bims W kwietniu została podpisana umowa ze spółką BIMs PLUS na dystrybucję
pomp ciepła Vatra. BIMs PLUS jest największą siecią dystrybucyjną w Polsce zaopatrującą kompleksowo branżę: instalacyjną, sanitarną, grzewczą, klimatyzacyjną i wentylacyjną oraz sieci zewnętrzne.
BIMs Plus należy do światowego potentata w swoim sektorze - zachodnio-europejskiej grupy GC.

Pływalnia na Opolszczyźnie

Trwają prace nad realizacją pływalni w całości ogrzewanej pompami ciepła Vatra na Opolszczyźnie. Przewidywana moc grzewcza ok. 500 kW

Szkolenia dla projektantów

W dniu 23 marca odbyło się w Ciechocinku szkolenie dla grupy projektantów branżowych z terenu kujawsko-pomorskiego.
W szkoleniu wzięło udział ok. 50 uczestników. Było to kolejne z cyklu szkoleń współorganizowanych przez BIMs Plus.

KarniowiceW dniu 25 kwietnia odbyło się w Olsztynie szkolenie dla grupy wykonawców branżowych. W szkoleniu brało udział 20 osób.

15 maja 2007r. w Karniowicach spotkaliśmy się na szkoleniu z 12 wykonawcami z województwa małopolskiego.VATRA we Lwowie

UkrainaW dniach 4-5 kwietnia uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji "Odnawialne źródła energii" we Lwowie. Na zdjęciu pracownicy Uniwersytetu w Dublianach, z którym Vatra S.A. współpracuje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Oprócz konferencji miały miejsce liczne spotkania biznesowe,
których celem jest pozyskanie silnego partnera na Ukrainie.

Fundacja Innowacyjnych Technologii Budowlanych

Trwają prace nad założeniem polsko-niemieckiej Fundacji FITB - Fundacja Innowacyjnych Technologii Budowlanych. Fundacja założona przez małopolskich przedsiębiorców oraz niemieckich partnerów z Turyngii (w tym instytut badawczo-rozwojowy) będzie zajmowała się wspieraniem i rozwojem nowych technologii w budownictwie.

Nowy sterownik


W marcu nastąpiło zakończenie pierwszego etapu prac nad nową automatyką pompy ciepła VATRA.
W efekcie wszystkie nowo produkowane pompy ciepła VATRA są już wyposażone w nowy sterownik bazowy, regulujący i nadzorujący pracę pompy ciepła wraz z pompami obiegowymi dolnego i górnego źródła. Akualnie finalizujemy pracę nad nowym sterownikiem nadrzędnym, który poszerza możliwości sterownicze układów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Współpraca z Serwisem Biomasa.org

Firma Vatra S.A. rozpoczęła współpracę z Serwisem Biomasa.org prowadzonym przez spółkę ISO-TECH będącą własnością Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa.

Vatra S.A. została oficjalnym sponsorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "Odnawialne źródła energii w moim otoczeniu" organizowanym przez Serwis Biomasa.org oraz program Szkoły dla Ekorozwoju realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Patronami konkursu fotograficznego byli Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej oraz miesięcznik Czysta Energia.

Tematem konkursu było pokazanie działalności człowieka przyczyniającej się do ograniczenia postępujących zmian klimatycznych, zaś celem - promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii: biomasy, wody, wiatru, słońca i energii wnętrza Ziemi.

Nadesłane prace oraz wyniki konkursu można znaleźć tutaj.

Serwis internetowy Biomasa.org powstał w 2004 r. w ramach projektu "Zintegrowane podejście do wykorzystania odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej w Polsce". Projekt ten realizowany był przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w imieniu Ministerstwa Środowiska, a finansowany z Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (GEF - Global Environment Facility), zarządzanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce.

Obecnie serwis www.biomasa.org to największy polski serwis internetowy poświęconym zmianom klimatu i odnawialnym źródłom energii. Jest źródłem informacji nt. możliwości wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej, dostępnych technologii, praktycznych zastosowań, dobrych przykładów, a także aktualności i wydarzeń z branży, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Czytelnik znajdzie w nim również katalog firm, których produkty lub działalność przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz forum poświęcone tej tematyce.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest niezależną i samorządną fundacją, zarejestrowaną w 1997 r., która wspiera zrównoważony rozwój na szczeblu lokalnym w Polsce poprzez budowanie partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego, proponowanie nowych rozwiązań oraz upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań. Obecnie realizuje następujące programy: Czysty Biznes, Greenways - Zielone Szlaki oraz Szkoły dla Ekorozwoju.

Program Szkoły dla Ekorozwoju jest realizowany od 2001 r. jako inicjatywa ogólnopolska, w której wzięło już udział ok. 400 szkół z 17 regionów kraju. Podstawowym celem programu Szkoły dla Ekorozwoju jest promowanie praktycznych działań proekologicznych w Polsce i innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej, poprzez wspieranie lokalnych działań prowadzonych przez szkoły i skupionych wokół realizowanych w małej skali inicjatyw. W ten sposób - za pośrednictwem szkół - Fundacja promuje zrównoważony rozwój wśród społeczności jako całości.