Strona główna
Dzisiaj jest
W Polsce istnieje kilka możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii. Głównymi instytucjami udzielającymi dotacji są Wojewódzkie Fundusze Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W pierwszym przypadku warunki proponowane beneficjentom różnią się pomiędzy poszczególnym województwami. W większości przypadków dotacja wynosi ok. 50% kosztów inwestycji. Dofinansowanie przyznawane jest wszelkim instytucjom nie prowadzącym działalności zarobkowej, a więc: gminom, szkołom, szpitalom, instytucjom kościelnym, fundacjom itp. Aby starać się o dotację należy złożyć (niekiedy dwuetapowo) wypełniony Wniosek we właściwym Oddziale WFOŚiGW, zawierający dane na temat Wnioskodawcy, inwestycji oraz wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Konieczne jest także złożenie niezbędnych załączników – ich wykaz widnieje na stronach internetowych Funduszu.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dofinansowuje duże inwestycje o mocy kotłowni min. 300 kW. Inwestycja powinna być związana ze służbą zdrowia, opieką społeczną bądź mieścić się w budynku sklasyfikowanym jako zabytkowy. W obydwu przypadkach decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Nadzorcza Funduszu zbierająca się kilka razy do roku.
Firma Vatra zapewnia swoim Klientom doradztwo techniczne oraz pomoc w wypełnieniu Wniosku, w szczególności w części poświęconej technicznym właściwościom źródła ciepła oraz jego wpływie na środowisko naturalne.
Dotychczas firma Vatra zapewniła swoim klientom dofinansowania na łączną moc grzewczą rzędu kilku megawatów oraz na kwotę kilkunastu milionów złotych.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Dofinansowanie - pompy ciepła